Managing Committee

Shri Fatehsinhji M. Chauhan
Hon’ble Chairman

Shri Anantrao D. Nikam
Vice Chairman

Shri A. Narayanan
Secretary

Shri Vishvesh B. Dave
Treasurer

Shri Hirabhai L.Patel
Joint Treasurer

Shri Jayendrasinh G. Rathod
Joint Secretary

Shri Kuldeepsingh Mundra
Member

Adv. Jawaharbhai G. Desai
Member

Dr. Chhatrasinh M. Chauhan
Member

Shri Balkrishna S. Shetty
Member

Shri Pravinbhai J. Patel
Member